Szkoły "TOM"

PLIKI DO POBRANIA - formularze podań o przyjęcie do szkół na rok 2014/2015

Szkoły TOM - O firmieSzkoły TOM - Liceum OgólnokształcąceSzkoły TOM - Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i MieniaSzkoły TOM - liceum ogólnokształcące dla dorosłychSzkoły TOM - nasza kadraSzkoły TOM - Kontakt

 

Szkoły TOM - Plany zajęćUWAGA!!!
Zespół Szkół "TOM" ogłasza nabór na pierwsze semestry od lutego 2015 roku.
Oferujemy naukę w Policealnym Studium Zawodowym w zawodach:
- Technik administracji
- Technik bhp
- Technik ochrony fizycznej osób i mienia.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ogłasza nabór
na PIERWSZY SEMESTR ZIMOWY od lutego 2015 r.
Trwa również nabór na pozostałe semestry.

Więcej informacji pod nr telefonu: 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Kształcenie w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia
ma na celu przygotowanie do:

  • organizowania oraz realizowania ochrony fizycznej osób i mienia
  • prowadzenie działalności w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz wykrywania zagrożeń w odniesieniu do chronionej jednostki organizacyjnej
  • analizowania stanu potencjalnych zagrożeń
  • samodzielnego kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej
  • prowadzenia dokumentacji służb ochrony, dokumentacji związanej
   z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz innej niezbędnej dokumentacji
  • właściwego stosowania nowoczesnych metod i środków zabezpieczenia technicznego osób i mienia
  • udzielania pomocy przedlekarskiej
  • posługiwania się bronią palną.

Możliwości podjęcia pracy:

  • w agencjach ochrony na stanowisku kierowniczym
  • we własnej firmie ochroniarskiej
  • w przesiębiorstwach, które prowadzą szkolenia dla przyszłych pracowników ochrony osób i mienia
  • w dowolnym przedsiębiorstwie - jako pracownik ochrony


UWAGA!!!
Słuchacze semestrów:
I opiekun medyczny
III technik administracji
III technik ochrony
proszeni są o pobranie w sekretariacie szkoły
deklaracji przystąpienia do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Termin składania deklaracji upływa z dniem 25 stycznia 2015 r.LUTY 
Kontakt: ul.3 Maja 8 lub 6 Marca 6 72-300 Gryfice tel.91 38 426 69 (w piątki i soboty w dniach zajęć)     oraz 91 38 409 75; kom.508 336 884
Zajęcia rozpoczynają się w piątki od godziny 15:30, w soboty od godziny 9:00