Szkoły "TOM"

PLIKI DO POBRANIA - formularze podań o przyjęcie do szkół na rok 2015/2016

Szkoły TOM - O firmieSzkoły TOM - Liceum OgólnokształcąceSzkoły TOM - Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i MieniaSzkoły TOM - liceum ogólnokształcące dla dorosłychSzkoły TOM - nasza kadraSzkoły TOM - Kontakt

 

Szkoły TOM - Plany zajęć

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Kształcenie w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia
ma na celu przygotowanie do:

  • organizowania oraz realizowania ochrony fizycznej osób i mienia
  • prowadzenie działalności w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz wykrywania zagrożeń w odniesieniu do chronionej jednostki organizacyjnej
  • analizowania stanu potencjalnych zagrożeń
  • samodzielnego kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej
  • prowadzenia dokumentacji służb ochrony, dokumentacji związanej
   z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz innej niezbędnej dokumentacji
  • właściwego stosowania nowoczesnych metod i środków zabezpieczenia technicznego osób i mienia
  • udzielania pomocy przedlekarskiej
  • posługiwania się bronią palną.

Możliwości podjęcia pracy:

  • w agencjach ochrony na stanowisku kierowniczym
  • we własnej firmie ochroniarskiej
  • w przesiębiorstwach, które prowadzą szkolenia dla przyszłych pracowników ochrony osób i mienia
  • w dowolnym przedsiębiorstwie - jako pracownik ochrony


UWAGA!!!
Zespół Szkół "TOM" ogłasza nabór na pierwsze semestry od lutego 2016 roku.

Oferujemy naukę w Policealnym Studium Zawodowym w zawodach:
- Technik administracji
- Technik bhp
- Technik ochrony fizycznej osób i mienia.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM"
oraz Gimnazjum dla Dorosłych "TOM"
ogłaszają nabór
na PIERWSZE SEMESTRY ZIMOWE od lutego 2016 r.
Trwa również nabór na pozostałe semestry.

Więcej informacji pod nr telefonu: 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.STYCZEŃPolicealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia
Technik Ochrony - Semestr I - styczeń 2016 r.

Data
Dzień
 

08.01.2016
Piątek
ZJAZD
09.01.2016
Sobota
ZJAZD

15.01.2016
Piątek
ZJAZD
16.01.2016
Sobota
ZJAZD

22.01.2016
Piątek
ZJAZD
23.01.2016
Sobota
ZJAZD; EGZAMINY - Ochrona mienia
i techniczne środki zabezpieczeń, Zabezpieczenie imprez masowych

29.01.2016
Piątek
ZJAZD
30.01.2016
Sobota
ZJAZD; EGZAMINY - BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej, Techniki interwencyjne i samoobrona, Podstawy prawa w ochronie osób i mienia

 
Kontakt: ul.3 Maja 8 lub 6 Marca 6 72-300 Gryfice tel.91 38 426 69 (w piątki i soboty w dniach zajęć)     oraz 91 38 409 75; kom.508 336 884
Zajęcia rozpoczynają się w piątki od godziny 15:30, w soboty od godziny 9:00