Szkoły "TOM"

PLIKI DO POBRANIA - formularze podań o przyjęcie do szkół na rok 2016/2017

Szkoły TOM - O firmieSzkoły TOM - Liceum OgólnokształcąceSzkoły TOM - Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i MieniaSzkoły TOM - liceum ogólnokształcące dla dorosłychSzkoły TOM - nasza kadraSzkoły TOM - Kontakt

 

Szkoły TOM - Plany zajęć

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Kształcenie w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia
ma na celu przygotowanie do:

  • organizowania oraz realizowania ochrony fizycznej osób i mienia
  • prowadzenie działalności w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz wykrywania zagrożeń w odniesieniu do chronionej jednostki organizacyjnej
  • analizowania stanu potencjalnych zagrożeń
  • samodzielnego kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej
  • prowadzenia dokumentacji służb ochrony, dokumentacji związanej
   z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz innej niezbędnej dokumentacji
  • właściwego stosowania nowoczesnych metod i środków zabezpieczenia technicznego osób i mienia
  • udzielania pomocy przedlekarskiej
  • posługiwania się bronią palną.

Możliwości podjęcia pracy:

  • w agencjach ochrony na stanowisku kierowniczym
  • we własnej firmie ochroniarskiej
  • w przesiębiorstwach, które prowadzą szkolenia dla przyszłych pracowników ochrony osób i mienia
  • w dowolnym przedsiębiorstwie - jako pracownik ochrony


MAJPolicealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia
Technik Ochrony - Semestr II - maj 2016

Data
Dzień
 

06.05.2016
Piątek
ZJAZD
07.05.2016
Sobota
ZJAZD

13.05.2016
Piątek
ZJAZD
14.05.2016
Sobota
ZJAZD

20.05.2016
Piątek
ZJAZD
21.05.2016
Sobota
ZJAZD


CZERWIECPolicealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia
Technik Ochrony - Semestr II - czerwiec 2016

Data
Dzień
 

03.06.2016
Piątek
ZJAZD; EGZAMIN - Techniki interwencyjne
i samoobrona

04.06.2016
Sobota
ZJAZD; EGZAMIN - Zabezpieczenie imprez masowych

10.06.2016
Piątek
WOLNE
11.06.2016
Sobota
ZJAZD

17.06.2016
Piątek
ZJAZD
18.06.2016
Sobota
ZJAZD; EGZAMINY - Ochrona mienia
i techniczne środki zabezpieczeń, Podstawy prawa w ochronie osób i mienia

24.06.2016
Piątek
WOLNE
25.06.2016
Sobota
WOLNE

 
Kontakt: ul.3 Maja 8 lub 6 Marca 6 72-300 Gryfice tel.91 38 426 69 (w piątki i soboty w dniach zajęć)     oraz 91 38 409 75; kom.508 336 884
Zajęcia rozpoczynają się w piątki od godziny 15:30, w soboty od godziny 9:00